YOUNESSES НЕ Е САМОСТОЯТЕЛЕН
НОСИТЕЛ НА ПРОМЯНА.

ПЛАТФОРМАТА ЕДИНСТВЕНО ОБЕДИНЯВА
НЕОБХОДИМИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ЕКОСИСТЕМА НА НОВАТОРСТВО В
ОБУЧЕНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
УЧЕНИЦИТЕ ДА
БЪДАТ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА,
КОЯТО ИСКАТ ДА
ВИДЯТ В СВЕТА.
НОВ ЕЛЕМЕНТ ВЪВ
ВРЪЗКАТА:
БИЗНЕС
-
ОБРАЗОВАНИЕ
-
ОБЩЕСТВО.
ПРОСТРАНСТВО ЗА
РАЗВИВАНЕ
ИДЕИТЕ НА
МЛАДИТЕ
ЕКОЛОГИЧНИ
ПРЕДПРИЕМАЧИ.
ВЪЗМОЖНОСТ ПРЕД
БИЗНЕСА ЗА
КАЧЕСТВЕНА
СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ
(КСО).
ИЗТОЧНИК НА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА
КЛЮЧОВИТЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И
ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД
ЧОВЕЧЕСТВОТО.
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧАВАТЕ НОВИНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА YOUNESSES, МОЛЯ, АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН, ПОПЪЛВАЙКИ ПОЛЕТАТА ПО-ДОЛУ.